วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกันติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยจากร้านค้าและร้านขายยา ที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ร้านขายยาสุภัทชาเภสัช                โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้แนะนำและกำชับให้จำหน่ายในราคาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมือเป็นอย่างดี

 

 

ex 158394179294