ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ☎️
สำหรับการร้องเรียนร้องทุกข์ และให้คำปรึกษา เพื่อลดไม่สะดวกและความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเดินทางและการสัมผัสติดเชื้อของประชาชนและเจ้าหน้าที่
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านที่ช่องทางที่หลากหลายค่ะ
 

183129715 181876303816963 7060539628794017757 n